Oferta dla spółdzielni - lewa strona

 • pełna obsługa administracyjna
 • prowadzenie biura
 • obsługa kadrowa
 • obsługa ZUS i Urzędu Skarbowego
 • wykonywanie zadań zgodnie ze Statutem i Regulaminem Spółdzielni
 • opracowanie Statutu i Regulaminów
 • rejestracja w KRS
 • pełna obsługa finansowo - księgowa - bilans
 • obsługa kredytów tzw. "starego portfela"
 • wyprowadzanie zaległości
 • inne zadania zgodnie z aktami prawnymi
 • pozyskiwanie kredytów i ich obsługa
 • bilanse