Oferta dla spółdzielni

Nasza oferta obejmuje obsługę administracyjną w następujących obszarach:

 • pełna obsługa administracyjna
 • prowadzenie biura
 • obsługa kadrowa
 • obsługa ZUS i Urzędu Skarbowego
 • wykonywanie zadań zgodnie ze Statutem i Regulaminem Spółdzielni
 • opracowanie Statutu i Regulaminów
 • rejestracja w KRS
 • pełna obsługa finansowo - księgowa - bilans
 • obsługa kredytów tzw. "starego portfela"
 • wyprowadzanie zaległości
 • inne zadania zgodnie z aktami prawnymi
 • pozyskiwanie kredytów i ich obsługa
 • bilanse

 • weryfikacja dokumentów
 • prowadzenie dokumentacji administracyjnej i technicznej
 • odczyt urządzeń pomiarowych, rozliczanie mediów
 • ubezpieczenie nieruchomości
 • plany remontów
 • przeglądy, remonty, nadzory, przetargi, ekspertyzy, konkursy ofert
 • konserwacje, usuwanie awarii 24h/dobę
 • kontrola realizacji umów
 • weryfikacja prawna dokumentacji
 • skuteczna windykacja
 • utrzymywanie czystości i konserwacja zieleni
 • rozliczenie z Urzędem Skarbowym, ZUS, Kadry
 • organizacja i obsługa Walnych Zgromadzeń