O firmie

Firma "ADMINISTRATOR" Krystyna Karczyńska z siedzibą przy ulicy Chełmskiej 18 w Warszawie, oraz biura przy ulicy Międzyborskiej 113 lok.1/4/14 i Grabowskiej 8 w Warszawie została założona w  1997 roku.

Przez 18 letni okres działalności świadczy usługi administrowania i zarządzania dla potrzeb Wspólnot Mieszkaniowych i Spółdzielni Mieszkaniowych. Usługi świadczone na wysokim poziomie spowodowały rozwój firmy i obsługę satysfakcjonującą dla obu stron.

Większość nieruchomości obsługujemy z pełnym sukcesem od wielu lat. Podstawą naszego działania jest respektowanie ustaw wdrażanych poprzez odpowiednio przygotowany zespół pracowników posiadających fachowe uprawnienia, doświadczonych, szkolonych administratorów, specjalistów od spraw gospodarki ekonomiczno-finansowej i technicznej.

Wiedza merytoryczna, sprawne, przyjazne działanie w codziennej pracy, są podstawą naszych osiągnięć.

Dobra organizacja pracy w firmie jest czytelna, ukierunkowana na łatwy kontakt, dobrą komunikację z mieszkańcami i Zarządami nieruchomości.

Profesjonalne oprogramowanie finansowe daje mieszkańcom możliwość sprawnego dostępu do konta lokalu za pomocą otrzymanego hasła. Dla Zarządu jest to dostęp do analizy ewentualnychzadłużeń na wszystkich kontach.

Naszymi partnerami są sprawdzone firmy: elektryczne, hydrauliczne, budowlane, sprzątające, kancelarie prawne, oraz firmy do obsługi wszystkich wyposażeń budynku. Są to firmy gwarantujące wysoki poziom usługi za cenę negocjowaną przez nas przy każdej umowie, czy zleceniu.

Dla każdej nieruchomości pracuje doświadczony administrator, który współpracuję bezpośrednio z mieszkańcami, pełni dużury w budynku, czy na osiedlu, kontroluję pracę firm obsługujących, stanowi łącznik pomiedzy wszystkimi działaniami Administracji a nieruchomością.